Bärgningskårens logotyper m m
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bärgningskårens logotype

Profil 70

"Musse Pigg-bilen"

Profil 90Bärgningskåren bildades 1965 - mer eller mindre i all hast efter Räddningskårens nedläggning. Chef för det nystartade bolaget blev Stig Rudolph som kom från Räddningskåren.

Det låg då i sakens natur att färger och logotyper på fordonen "ärvdes" från RKN.

Höger: Bild på en Ford Thames Trader vilken skickades ut till de anslutna BK-företagen som ett exempel på hur fordonen skulle lackeras samt hur dekaler m m skulle anbringas. Obs avsaknaden av radionummer på dörren. Notera numret "70" på skåpets nedersida - ett "arv" från RKN


De till Bärgningskåren anslutna företagen rekommenderades att lackera sina fordon i rött och gult - i den mån fordonen inte redan var lackerade i de kulörerna då många av Bärgningskårens nya entreprenörer hade varit ansluten till Räddningskåren - samt anbringa dekaler m m enligt de anvisningar som ledningen för Bärgningskåren beslutade.


Bärgningskårens logotype

Bärgningskårens färger blev rött, gult och svart. Lite blått smög sig in då MRF´s logotype sedan tidigare hade den färgen.

Sålunda var Bärgningskårens fordon från början röd-gula med runda BK-dekalerna (fanns i två storlekar - 300 o 600 mm höga) vilka påminde om RKN´s samt texten "Bärgningskåren" i svart på skåpsidorna.

Höger: Tidig reklamdekal.


Det som skiljde var att RKN´s karaktäristiska stjärna mitt i dekalen hade ersatt av Motorbranschens Riksförbunds sexkantiga logotype (en gul ratt med röda fält på blå botten) samt att färgerna var omkastade (denna logotype/dekal skulle sedan visa sig finnas kvar i 27 år! dvs, under åren 1965 till 1992). Vidare var texten "Bärgningskåren" m m i nästan samma typsnitt som RKN tidigare använt och det interna reg.numret/radionumret anbringades på fordonen på samma sätt som RKN gjort. Även texten "Motorbranschens Riksförbund" och/eller "Larmtjänst" fanns i en del fall på fordonets sida.

Höger: Tidig logotype från BK. På fordon var texten svart och på brevpapper m m användes röd text.


De första dekalerna avsedda för bärgningsfordon - då dekalerna i första hand gällde Stockholmsområdet - var försett med Larmtjänsts larmnummer 08-24 41 40 i nederkant då Bärgningskåren anlitade Larmtjänsts larmcentral i Stockholm.

Då belastningen vid rusningstid på detta nummer visade sig bli mycket hög - alla ambulans-, bärgnings- och övriga larm gick in på detta nummer - styrdes snart bärgningslarm över till det från RKN övertagna numret 08-24 10 00. RKN´s gamla larmnummer användes nu huvudsakligen till fastighetslarm under icke ordinarie arbetstid och var lindrigt belastat under dagtid.

Senare - då företag utanför Stockholmsområdet började ansluta sig kom en "neutral" dekal till fordon utan larmnummer i nederkant. De små fönsterdekalerna kunde dock beställas med de enskilda företagens egna lokala larmnummer. I slutet på 1980-talet kom så slutligen en fönsterdekal med det rikstäckande larmnumret 020-91 00 40.

Höger: Fönsterdekal med det ifrån RKN övertagna larmnumret 08/241000.


Variationerna på målning m m på de anslutna företagens fordon var dock många så i slutet på 1960- talet beslutades det att Bärgningskåren skulle få en tydligare profil.


Profil 70

Bärgningskåren växte - den 9 mars 1970 var det premiär för Bärgningskårens "Profil 70".

Höger: Bärgningskårens nya logotype från 1970 vilken användes fram till i slutet på 1980- talet.


Därmed startade arbetprogramet för förverkligandet av den målsättning som fastställts av MRF och försäkringsbolagen:
"Bärgningskåren AB skall verka för
att en riksomfattande bilbärgnings- och räddningsverksamhet finns till allmänhetens förfogande"
.

Höger: En Volvo i "Profil 70-utförande" Obs hur texten "Bärgningskåren" ser ut, den runda stora dekalen på skåpet, det skuggade radionumret på bildörren med dekalen "Radionr." ovanför (med Larmtjänsts logotype framför).


Utåt markerades detta med en gemensam profil - en reklamavdelning hade bildats - röd-gula bilar, nytt typsnitt på texten
"Bärgningskåren", en ljusramp på taket med texten "Bärgningskåren", radionummer på bilens dörr (som ersatte de små siffrorna på skåpen), kontinuerlig utbildning av bärgningspersonal m m.

Höger: En Scania uppmärks enligt "Profil 70" med bla radionummer på dörren


Borta blev nu det mesta som påminde om RKN - åtminstone på fordonen. Denna profilering blev lyckad - det blev snyggt och fordonen skiljde sig från mängden. Att det var lyckat visar inte minst det faktum att profilen fick vara ifred i nästan tjugo år.


"Musse Pigg-bilen"

I slutet på 1970-talet tog Larmtjänst till sina produktblad fram några logotyper som tex ett hus och en telefon med armar och händer samt en logotype som bestod av en glad vinkande bärgningsbil.

Höger: "Musse Pigg-bilen" från 1980-talets mitt.


Bärgningsbilen som snart kom att kallas "Musse Pigg-bilen" (möjligen pga att det påstås vara Lasse Åberg som var skaparen). Denna logotype togs över mer och mer av Bärgningskåren och övergick vid Bärgningskårens nedläggning till Assistancekåren. Även norska Viking Redningstjeneste använder from mitten av 1980-talet en modifierad version av denna logotype.


Profil 90

Under 1980- talets slut påbörjades projektet "90-talets bärgningsbil". Nya noggranna anvisningar hur fordonen skulle lackeras och hur dekaler m m skulle anbringas hade tagits fram av Bärgningskårens reklamavdelning.

Höger: Det mest framträdande för "Profil 90" var - förutom den gula reflextejpen - den nya logotypen med vit skuggning.


Utåt innebar detta bla att den gula färgen ersattes med gul reflextejp. Texten "Bärgnings" blev nu lika lång som texten "Kåren" och hela texten hade en vit skuggning. Dekalen ovanför radionumret på bildörren med texten "Radionr." försvann. Takskylten hade nu en text som enbart bestod av texten "Kåren". Från 1991 var dekaler och siffror i ett reflexmaterial.

Höger: Dodge -77 från Ola By Bilbärgning AB, Arvika i Profil 90 utförande.


Med detta grepp förenades en trafiksäker miljö med Bärgningskårens profilering. En profilering som visade sig bli "bortkastad" - många av oss som för dyra pengar lackerade fordon och köpte gul reflextajp och dekaler hade nog inte gjort detta om vi haft kännedom om att den 30 september 1992 skulle vara den sista dagen för Bärgningskårens verksamhet och att nya dyra dekaler med texten "Assistancekåren" m m åter skulle köpas in.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmaterial från Bärgningskåren AB.
Eget arkiv.

Intervjuer med och upplysningar av;
Gustavsson, Kenneth. Assistancekåren.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Bärgningskåren

Sidan skapad i September 2004.