Bro Bärgningsbyggen AB
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Tungbärgare modell "Bro Starke" från Bro Bärgnings- byggen.

Foto: Larssons samlingar/tow.se.

Före detta anställda på Bro Wrecker startade i juni 1988 Bro Bärgningsbyggen.

Företaget räknas idag som ett av de främsta när det gäller byggnationer av bärgningsfordon och finns i Kristinehamn.


____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Ericson, Stefan. Bro Bärgningsbyggen, Kristinehamn.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2006.