Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker - mellanbärgare
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bro TYP 405 Capital m.fl.

Bro TYP2000 B m.fl.

Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker tillverkade även mindre bärgare sk mellanbärgare.

"Mellanbärgare" - dvs byggen av konventionell typ med skåp - byggda på tex chassi från Volvo F4/F6 serien, Ford Custom Cab eller Bedford tillverkades i första hand för export.

Höger: Ford Custom Cab. Byggnation: Bro Wrecker TYP 2050.


Bro TYP 405 Capital m.fl.

Dessa bärgare från kallades "TYP 405 Capital" , "TYP 2000 B" och "TYP 2050".

"TYP 405 Capital" var en mindre mellanbil, "snäppet" över citybärgare med "P100" med ca fyra tons lyftkapacitet (dragkraft okänd).

Höger: En tungbärgare i arbete? Nej, hytten avslöjar en Volvo F6. Byggnation: Bro Wrecker TYP 2050.


Bro TYP 2000 B m.fl.

"TYP 2000 B" var en något tyngre bil med ca 4,6 tons dragkraft i winschen (lyftkraft okänd) och "TYP 2050" var näst intill en tungbil med 10 tons winschkapacitet (lyftkraft okänd) och möjlighet att lyfta åtminstone olastade tunga lastbilar.

Alla upplysningar om aggregat av denna typ är av största intresse! Skicka ett mail om Ni vet något! Foto sökes på bärgningsagg. TYP 405 och TYP 2000 B.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Skaret, Gunnar.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker

Sidan skapad i Maj 2006.