Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker - Flakbärgare
_________________________________________________________________

Innehåll:

Bro Wrecker 25 F
Highway

Bro Wrecker 27 TF Comfort

Flakbärgare från Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker kom i början på 1970- talet.

Bro Wrecker 25 F Highway

De första flakbärgarna från Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker hade fast flak med lösa uppkörningsramper.

Höger: Volvo F609. Byggnation: Bro Wrecker 25 F Highway.

Aggregatet hette 25 F Highway. Lastade 2500 kg och hade en hydraulisk vinsch med en dragkraft på drygt 6 ton. Senare kom en variant med tippbart flak men fortfarande med lösa ramper.


Bro Wrecker 27 TF Comfort

På 1980- talet kom bärgare med utskjut- och nedsänkbart flak vid namn 27 TF Comfort med ungefär samma kapacitet som 25 F Highway. Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker tillverkade aldrig några sk trelastare.

Ovan: MAN. Byggnation: Bro Wrecker 27 TF Comfort.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Bärgningsbyggen AB/Bro Wrecker

Sidan skapad i Augusti 2006.