De Förenade Räddningsföretagen
_________________________________________________________________

Innehåll:

En ojämn kamp

Återuppstod 1978

Höger: DFR´s första logotype från 1965.

Foto: Roger Larssons samlingar.Höger: DFR´s logotype från 1970- talet.

Foto: Roger Larssons samlingar.

Höger: Larmkort från slutet av 1960- talet.

Foto: Roger Larssons samlingar.
De Förenade Räddningsföretagen (DFR) bildades den 14 januari 1965 - bla som en konkurrent till Bärgningskåren och andra företag i ambulans- och bärgningsbranschen m m.

DFR startades av Gunnar Falk, Sydlarm. Georg Westman, Viking Räddningskår Stockholm och Pelle Eriksson, Sundstavägens Servicestation Karlstad (även Toyotaåterförsäljare). Gunnar Falk var ordförande i föreningen de första åren.

DFR´s syfte var att "lämna allmänheten en omedelbar aktiv hjälp från egna staioner dygnet runt inom området bilbärgning, sjuktransporter, låsservice, glasservice, fastighetsservice, bevakning, grodmansarbete m m genom egna larmcentraler" som det står i arkivmaterial från 1960- talet.


En ojämn kamp

DFR förde hela tiden en ojämn kamp mot Bärgningskåren/Larmtjänst. DRF ansåg - med viss rätt - att Bärgningskåren/Larmtjänst försökte att monopolisera branschen. DFR anmälde Bärgningskåren/Larmtjänst´s verksamhet till både dåvarande Försäkringsinspektionen samt Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor utan att få något större gehör för sina synpunkter.

I slutet på 1960- talet var DFR relativt stort med ett
50-tal medlemsföretag - men sedan hände något - bla att många bärgningsåkare av olika skäl valde att ansluta sig till Bärgningskåren. 1971 var endast 3 företag anslutna och pga detta förde DFR en tynande tillvaro under 1970- talets första hälft.


Återuppstod 1978

Våren 1978 återuppstod DFR då ett 60-tal bärgningsåkare från hela landet gick samman. DFR´s kansli sköttes av åkeriföreningen i Stockholm. En del av dessa bärgare hade beredskapsavtal med Bärgningskåren.

Av olika skäl började företaget i slutet på 1980- talet att gå allt sämre och i början av 1990- talet förde företaget åter en tynande tillvaro för att sedan i stort sett försvinna.

Trots att motsatsen gärna påstods fanns inom DFR´s led många seriösa och dugliga företag - ingen nämnd och ingen glömd.

DFR bytte senare namn till AB Autohjälp 24, därefter figurerade namn som 24 Autohjälp samt Auto24hjälp. Företagen Autohjälp 24 samt DFR driver enligt uppgift ingen verksamhet idag men trots detta så hänvisar många bärgare i sin reklam till både Autohjälp 24 samt DFR.
____________________________________________________

Källor:
Statens pris- och kartellnämnd. (1981) Konkurrensbegränsningar inom bilbärgningsbranschen.
Konkurrensverket (2004).

Tidningen:
Motorbranschen.
Tidningen: Motor.

Intervjuer med och upplysningar av;
Falk, Anders
Pettersson, Helge. Fd ordförande DFR.
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2000.