Bildarkiv - diverse
___________________________________________________________________________________________________

Innehåll:

Broschyr "Autotraktor". Den började tillverkas 1929 och tillverkades fram til ca 1970.

Datum: 1930-tal.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se.
Autotraktorn uppfanns av Anders Wikstrand, född 1872.

Han hade bl.a. tidigare, ca 1911, uppfunnit stubbrytningsapparaten Extraktor som hade ungefär samma princip men hakarna "klättrade" på en tandad stång. Extraktorn som vägde ca 100 kg kunde dra upp till 20 ton. Han hade en demonstrationsmodell av Extraktorn i skala 1:5. En av hans vänner lånade modellen för att dra upp en bil som kört fast. Anders Wikstrand insåg behovet och nyttan av en bilbärgningsapparat så började genast att konstruera Autotraktorn.

Handtaget till Autotraktorn gjorde han av ett tillplattat rör. Tunnväggiga stålrör var ganska nytt på marknaden då. Han märkte att det plattade röret var mycket böjstyvare på högkant och fick då iden till att göra stegar av stålrör. 1929 startade han ett företag tillsammans med en skogsförvaltaren Victor Berg som finansiär. De tillverkade Autotraktorn och stegar. Bolaget kom sedan att få namnet Wikstrand & Berg, Wibe. På 1970-talet ändrades namnet till WIBE.

Bl.a. polisens bilar utrustades med Autotraktor fram till omkring 1970.
______________________________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.


___________________________________________________________________________________________________

Åter till Bildarkiv - diverse

Sidan skapad i Februari 2019.