Falcks Räddningskårs historia
_________________________________________________________________

Innehåll:

Såldes till Svensk Räddningstjänst

AB Duba

Falck RäddningskårFalcks Räddningskår AB startade sin verksamhet i Sverige omkring 1950.

Falcks Räddningskår startades av Aage Lindell som härstammade från Danmark där han verkade som stationschef i Nørrebro. Under den tyska ockupationen av Danmark var Aage Lindell av okänd anledning tvungen att fly till Sverige.

Höger: Reklamkort från Falcks Räddningskår från slutet av 1950- talet.


I Sverige träffade han en svensk kvinna och bosatte sig i Falkenberg där han startade Falcks Räddningskår under mottot "Snabb hjälp är dubbel hjälp". Falcks Räddningskår verkade i nära samarbete med Falcks Redningskorps i Danmark och Falken i Norge, samt hade "Distriktkontor, inspektörer och ombud på de flesta platser i Sverige". Företaget ägnade sig åt bilbärgning samt ambulans- och sjuktransporter.


Såldes till Svensk Räddningstjänst

I april 1961 övertogs Falcks Räddningskår av Svensk Räddningstjänst AB - som tidigare hade köpts upp av försäkringsbolaget Thule - och verksamheten överfördes till det av Thule senare inköpta företaget Räddningskåren.


AB Duba

1963 såldes Falcks Räddningskår till AB Duba som på uppdrag av skandiakoncernens skulle avveckla bolaget.

Höger: MB Ambulans, Falcks Räddningskår från omkring 1960. Foto från Birger Magnusson.


Duba sålde i sin tur Falcks Räddningskår till Larmtjänst AB den 30 december 1970 som tog över bolaget i namnskyddande syfte.


Falck Räddningskår

1993 startade Falck Räddningskår (utan s i Falck) i Sverige som dotterbolag till Falckkoncernen i Danmark. Ambulansavtal skrevs med landstinget i Skåne. En larmcentral etablerades på Kungsgatan i Stockholm. Falck Räddningskår sysslar med bärnings- och ambulansverksamhet i olika delar av landet och erbjuder ett assistancepaket "Falck väghjälp". Det nya företaget under namnet Falck Räddningskår AB skall inte blandas ihop med det gamla bolaget Falcks Räddningskår AB (som fö Larmtjänst haft vilande sedan 1970).

Lönsamheten för ambulansverksamheten och väghjälpen var dålig och trots friska pengar från Danmark måste larmcentralen på Kungsgatan läggas ner. Vid årsskiftet 94-95 köper den danska Falcks-koncernen in sig i Falken International Svenska AB som var ett svenskt bärgningsföretag och larmcentralen flyttas till Falken. Bolaget Falken läggs ner och Falkens gamla larmcentral övertas av Falck som driver den under namnet Falck Räddningskår.
____________________________________________________

Källor:
Andersson, O. (1997). En resumé över 35 verksamhetsår. Förlag: Larmtjänst AB.
Arkivmaterial från Falk Räddningskår AB.
Falck A/S.
Larmtjänst AB.
Statens pris- och kartellnämnd. (1981) Konkurrensbegränsningar inom bilbärgningsbranschen.

Tidningen:
Motorbranschen.
Tidningen: Motor.

Intervjuer med och upplysningar av;
Madsen, Frederik.
Magnusson, Birger. Täby.
Rudolph, Stig. Fd trafikchef på RKN och BK.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Falcks Räddningskår

Sidan skapad i Augusti 2002.