Falcks Räddningskårs abonnemang
_________________________________________________________________

Innehåll:

Specialbonnemang

Familj- och motorfordonsabonnem.Precis som konkurrenterna Räddningskåren och Svensk Räddningstjänst använde sig Falcks Räddningskår av abonnemangsidén.

Det fanns även hos Falcks Räddningskår en mängd olika abonnemang, men det verkar som om utbudet av abonnemang var något begränsat i jämförelse med Räddningskårens mer omfattande abonnemang.


Specialbonnemang

Falcks Räddningskår hade dock specialabonnemang som abonnemang gällande fjällräddnings "Falcks Fjällräddning" och reseabonnemanget "Falcks utlandsabonnemang".

Höger: Broschyr från Falcks Räddningskår från 1950- talet.


Dessa gällde i andra länder än norden och västeuropa som tex Jugoslavien, Spanien och Grekland.


Familj- och motorfordonsabonnemang

Familje- och motorfordonsabonnemang eller en kombination av dessa var den vanligaste abonnemangsformen. Genom att betala en relativt låg årlig avgift erbjöds abonnenterna hjälp med bilbärgning, ambulans- och sjuktransporter till sjukhus m m samt en förbandslåda med obegränsad fri komplettering. Denna komplettering utfördes till att börja med två gånger per år genom att använda den särskilda rekvisionsblankett som medföljde förbandslådan.

Priset för ett familje- och motorfordonsabonnemang 1957 var 60:-. Utlandsabonnemang - som gällde för transporter m m - kunde köpas vecko- eller månadsvis för tex 15 dagar i Grekland för 16:- och gällde abonnenter boende i Götaland. Abonnenter boende i Svealand och Norrland fick vidkännas en 50% respektive 100% höjning av premien.

Höger: Broschyr från Falcks Räddningskår. 1950- tal.


Ett fjällräddningsabonnemang kostade 14:- för en person på 1950-talet - en viss reducering skedde av priset om abonnenten hade familje- och motorfordonsabonnemang eller en kombination av dessa.

Den 1:e maj 1958 blev det utökade förmåner med bla fri komplettering av förbandsmateriel samt bättre vilkor för ambulans- och bilbärgningstransporter. Vidare så gällde abonnemanget för personbilar och mc nu i Västtyskland, Holland, Belgien och Luxenburg.
____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Falcks Räddningskår.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Falcks Räddningskår

Sidan skapad i November 2005.