Falcks Räddningskårs betalningskuponger
_________________________________________________________________

Innehåll:

Betalningskuponger

Vid medlemskap i Falcks Räddningskår erhölls ett rekvisionshäfte med betalningskuponger som skulle användas som betalning vid inträffade händelser som krävde hjälp och transport av bärgningsbil och/eller ambulans.

Höger: Framsidan på betalningskupong för fondonsabonnemang.

Här fylldes i förutom tid och datum av den som utförde hjälpen även: Vad hjälpen avsåg, vilket fordon som används och , körstäcka m m.


Det bärgnings-, taxi-, eller ambulansföretag som utförde hjälpen skickade efter uppdraget in kupongen till Falck huvudkontor i Falkenberg som därefter ombesörjde betalning för transporten.


Höger: Baksidan på betalningskupong för fordonsabonnemang vilken fylldes i med personuppgifter av den hjälpbehövande. Även "orsak", ev. försäkringsuppgifter och regnr. på fordonet antecknades här m m.

____________________________________________________

Källor:
Arkivmateriel från Falcks Räddningskår.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________

Åter till Falcks Räddningskår

Sidan skapad i November 2005.