Info - Fordonsreg./bildarkiv - äldre ambulans- och bärgningsfordon m m
_________________________________________________________________

.


Detta register över äldre ambulans- och bärgningsfordon m.m. är över kända sådana som endera finns på bild, omnämnts i press eller andra handlingar (ofta från mitt eget arkiv men inte nödvändigtvis).

Registret skall inte på något sätt ses som ett komplett sådant, vare sig det gäller fordonsfabrikat, orter eller annat utan registret avser endast de fordon och fordonsuppgifter vars existens kommit mig till del.

Fel och oriktiga upplysningar kan förekomma!

Jag är mycket tacksam om någon har minnen, foto eller övriga uppgifter om dessa fordon. Ännu mer tacksam är jag för uppgifter på de fordon som EJ finns med på listan (fabrikat, reg. nr, internt nummer, ägare, organisation m.m).

Bilder och upplysningar tas tacksamt emot!

Anders Roger Larsson

Anders Roger Larsson E-post: info@tow.se
Postadress: Möbelgatan 3, 671 41 Arvika.
Telefon: 070-6070 860.

Se även denna sida: "Efterlysning"!

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2007.