Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Bedford TK.

Reg.nr: GND149.

Radionr: 566.

Byggnation:

Ägare: Autocenter J. Johansson, Ljungby.

Foto: Roger Larssons samlingar._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Maj 2014.