Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Chevrolet ca -76.

Reg.nr: JLR935.

Radionr: 517.

Ägare: LK´s Bilbärgning, Åmotsfors.

Foto: Roger Larssons samlingar.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i September 2012.