Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Chevrolet.

Foto: Roger Larssons samlingar._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 2012.