Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Chevrolet -78.

Reg.nr: AKK488.

Radionr: 127, 468.

Chassinr: CCL338V122978.

Byggnation:

Ägare: BK, Stockholm. Larmkåren, Göteborg m.fl.

Foto: Från Åke Jansson, Thomas Hasselberg och Fredrik Klint.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2015.