Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford Cargo.

Reg.nr: LDA620.

Radionr: 802.

Ägare: Bärgningstjänst i Eskilstuna.

Foto: Roger Larssons samlingar (samtliga).

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2012.