Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford Cargo.

Reg.nr: LET250.

Radionr: 803.

Byggnation: Ekå.

Ägare: Bärgningstjänst i Eskilstuna AB, Eskilstuna.

Foto: Roger Larssons samlingar.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Augusti 2012.