Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford F350.

Reg.nr: .

Radionr: 383.

Ägare: Askim Bärgningstjänst, Göteborg.

Foto: Från Thomas Hasselberg.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2012.