Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Ford D.

Reg.nr: DCX709.

Radionr: 378.

Chassinr:

Byggnation:

Ägare: Erland Eriksson Bärgningstjänst, Kungsbacka.

Foto: Från Facebook._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i September 2014.