Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford F350 -63.

Reg.nr: CLK413 (fd W1423 och A5443).

Radionr: 753.

Chassinr: F35JE-413900.

Byggnation:

Ägare: Jourtjänst, Stockholm.

Granmyhrs Bilbärgning, Orsa

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Roger Larssons samlingar, Ingvar Gegerfeltd och Crister Eriksson.
Reg.bevis från Fredrik Klint._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2015.