Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Ford -30.

Reg.nr: M7460.

Radionr:

Motornr: 2.848.668.

Byggnation:

Ägare: Hörby Automobil o Motor, Hörby. Bil-Månsson, Hörby.

Foto: Från Kjell Nessrup._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2015.