Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Scania 81.

Reg.nr: CGH696.

Ägare: Bilcervice, Ljusdal.

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2012.