Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Scania Vabis L76 -65.

Reg.nr: CPR742 (fd X5902, fd S3562).

Byggnation: Ekå.

Ägare: Caltex Bilbärgning, Kristinehamn, DFR Sigtuna/Märsta m .fl.

Olycksbilderna från Åke Björstam visar när Scanian till höger gick igenom vägbananan! med en last av kylskåp.

Det var även Åke Björstam som var ägare till den Volvo Titan Tiptop som syns i mitten och till vars flak lasten överfördes innan bärgning.

Bilden är tagen den 2/5 1966.

Foto: Roger Larssons samlingar samt Åke Björstam och Fredrik Klint.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;
Norvinge, Bosse.

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2012.