Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Scania L111.

Reg.nr: EMR332.

Radionr: 390.

Byggnation: Bro.

Ägare: F:a Krokslätts Bilbärgning, Göteborg mfl.

Foto: Roger Larssons samlingar samt Thomas Hasselberg.._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2012.