Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Scania -65.

Reg.nr: FMD286.

Radionr: 544.

Byggnation:

Ägare: Bärgningstjänst br Eiksson, Nyköping.

Foto: Från "ex-Tow", Fredrik Klint och Kennets Bilbärgning..
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2013.