Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Scania L110.

Reg.nr: FZT914.

Radionr: 797.

Byggnation: Bro.

Ägare: Fritz Andersson Bil AB, Trollhättan.

Borlänge Bilbärgning, Borlänge.

Foto: Roger Larssons samlingar och Johan.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2013.