Bildarkiv - övriga fordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Delar av Svensk Räddningstjänsts fordonspark i Stockholm. Bilden tagen i slutet på 1950-talet.

Foto: Från Zone- Redningskorpsets Venner.____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 2007.