Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: RKN, Stockholm.

Foto: Från Larssons samlingar/tow.se..
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2012.