Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Tre Scania ***604 Rn
681 , EXE848 Rn 683, EFJ001 Rn 685.

Ägare: Bärgningscentralen, Örebro.

Övrigt:

Fotograferad:

Foto: Från AK._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 2012.