Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Delar av Svensk Räddningstjänsts fordonspark i Stockholm.

Ägare:

Övrigt:

Fotograferad: 1950-talet.

Foto: Från Zone- Redningskorpsets Venner
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2018.