Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo TVB -42.

Foto: Från Anders Willgård.._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.
_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2011.