Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo från Bärgningstjänst, Strängnäs.

Foto: Roger Larssons samlingar.

Höger: Enkel och lätt byggnation.

Foto: Roger Larssons samlingar.


____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Januari 2007.