Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:
Höger: Volvo LV290D -40.

Byggnation: SKV, Katrineholm.

Foto: Från Gert Ekström.
____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i December 2010.