Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo.

Reg.nr: BKK309.

Radionr: 528.

Byggnation: Peli.

Ägare: Östgötabärgning i
Norrköping AB.

Foto: Roger Larssons samlingar.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2012.