Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo "Valp".

Reg.nr: D1281.

Radionr: 542.

Ägare: Bärgningstjänst Br Eriksson, Nyköping.

Foto: Från AK.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2012.