Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo F6.

Reg.nr: CDH793.

Radionr: 798.

Byggnation: Ekå.

Ägare: Borlänge Bilbärgning.

Foto: Från Johan, Växsjö (samtliga).
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i November 2012.