Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo.

Reg.nr: .

Radionr: 129.

Byggnation: Ekå.

Ägare:

Foto: Från Anders Willgård.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2013.