Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Volvo 610.

Reg.nr: KAB740.

Radionr: 135,141 o 945.

Byggnation: Ekå.

Ägare: BJ:s Bilbärgning, Järfälla. (Rn 135). F:a Olle Jansson Bilbärgning, Täby (Rn 141).

Foto: Från AK och Ulf Jansson.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juni 2013.