Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo F610.

Reg.nr: DFF161.

Radionr: .

Byggnation: Ekå.

Ägare:Highway Service, Uddevalla och Kenneths Bilbärgning, Halmstad.

Foto: Roger Larssons samlingar.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i April 2014.