Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Volvo LV248.

Reg.nr: A14236.

Ägare: RKN, Stockholm.

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2015.