Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Motiv: Volvo LV142S -48.

Reg.nr: B3267.

Ägare: Bil AB Nils Arfwidson, Södertälje.

Foto: Från Lasse Möller.

Regbevis från Fredrik Klint.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

Kopiering till sociala medier som Facebook och liknande är inte tillåten utan tillstånd av tow.se eller ägaren till bilden.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2011.