Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: VW LT.

Reg.nr: BYJ735.

Byggnation: P100.

Ägare: Landskrona Bilbärgning, Landskrona.

Foto: Roger Larssons samlingar.

_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juni 2013.