Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: VW LT45.

Reg.nr: ERB752.

Radionr: 720.

Byggnation:

Ägare: Vagnhärad Bärgningsservice HB, Vagnhärad.

Foto: Roger Larssons samlingar.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2013.