Bildarkiv - äldre bärgningsfordon
_________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Willys Jeep - bogser- o servicebil.

Reg.nr: *2152.

Duett ambulans i bakgrunden.

Foto: Roger Larssons samlingar.____________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Oktober 2005.