Bildarkiv - skrotbilar/skrotupplag
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Skrotbilder, Eda, 1971

Foto: Från Anders Willgård.
_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Februari 2013.