Bildarkiv - skrotbilar/skrotupplag
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Div skrotbilder.

Plats okänd än så länge.

Foto från 1971.

Foto: Från Anders Willgård._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2013.