Bildarkiv - skrotbilar/skrotupplag
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Skrotbilder.

Foto: Från Anders Willgård._____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Juli 2013.