Bildarkiv - skrotbilar/skrotupplag
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Höger: Skrotbilder, Svenjunga 1972.

Foto: Från Anders Willgård.


_____________________________________________________________________

Källor:

Intervjuer med och upplysningar av;

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven.

_________________________________________________________________________________

Åter till indexsidan

Sidan skapad i Mars 2014.