Peli Bärgningsteknik AB - principen
_________________________________________________________________

Innehåll:

Många fördelar

Cirkustrix
Peli Bärgningsteknik är kanske mest känd för den karaktäristiska kombinationen av EKÅ´s aggregat kompletterad med ett sluttande flak - med eller utan ramper - ovanpå lyftbommen.

Peli´s bärgningsaggregat kombinerade EKÅ-principen med "Peli-principen", dvs ett i framkant ledat sluttande flak ovanpå lyftbommen.

Höger: Peli 5000 F med lösa ramper under flaket. Obs den utskjutbara lyftbommen.


Många fördelar

Fördelarna var många - kombinationen av ett tungbilsaggregat och flak gjorde bilen mycket flexibel.

De tidigare och även dagens nackdelar
med problemet att det är
svårt att få en flakbärgare att stå still vid vinschning var nu borta då det gick att lyfta lyftbommen högt.

Nackdelarna var att aggregatet var lite komplicerat - det var mycket att hålla reda på.

Höger: Peli 5000 F med nedskjutbart flak i uppvinschningsläge.


Peli´s aggregat utvecklades senare till att bli nedskjutbart till marken och de otympliga uppkörningsramperna
försvann på köpet.


Cirkustrix

Troligen försvann även den utskjutbara lyftbommen. Rena "cirkustrixen" kunde utföras med detta aggregat som tex att "stoppa upp" flaket i en slänt och ta hand om ett fordon utan att behöva vinscha det över stenar och diken m m.

Höger: Peli 5000 F med nedskjutbart flak i "högläge".


Knep det kunde man hämta en bil på "andra våningen" om det behövde. Aggregatet var naturligtvis inte i första hand avsedd för att vara uppe i luften utan detta var ju något som man fick på "köpet" när man kombinerade höglyftande lyftbom med nedskjutbart flak.
____________________________________________________

Källor:
Egna samlingar.

Intervjuer med och upplysningar av;
Lind, Per

Foto; I anslutning till bilderna är ägaren angiven. Om inget annat anges; Larssons samlingar/tow.se.

_________________________________________________________________

Åter till Peli

Sidan skapad i Mars 2006.