Larssons bilder - 2012
_________________________________________________________________________________

Innehåll:

Värmskog och Liljenäs café

Arvika Yankee Car Meet - 2012

Resan till Borås

Värmskog och Liljenäs café 17 juli 2012


Som vanligt vid utfärder sker resandet under disiplinerade former och i god ordning.


Fast Larsson fick sitta ute i regnet med sin räksmörgås.
_____________________________________________________________________


Arvika Yankee Car Meet - 2012
21 juli 2012
Chevrolet Styleline De Luxe -51.
_____________________________________________________________________


Resan till Borås
29 juli 2012
Alla resor kräver paus med mat och kaffe. Här intas den samma vid Ursand utanför Vänersborg.
Även vagnen behöver tillsyn under körning och påfyllning av bränsle. Man bör dock välja sina stopp med omsorg och planera dessa så det inte går som här i Sollebrunn där det var slut på bränsle.


Man skall vara mer uppmärksam än vanligt då man färdas i främmande storstäder och dess korsningar...


Knepiga övergångställen man har i Borås!?


Dagens moderna autostrador inbjuder till höga hastigheter.


OK kan man lita på - här fanns bränsle i mängder och i olika kvaliteér.


Att åka förbi Brålanda utan att stann går nästan inte.


Det ankommer på automobilföraren att vid färd ha god kontroll av vagnens olika mätare och reglage.


De flesta resor innebär fynd och så även idag. Tack!

_________________________________________________________________________________

Åter till Larssons bilder

Sidan skapad i Augusti 2014.