Hjälpstationsförteckning - Kalmar län (H)
_____________________________________________


Håll förbands- utrustningen ständigt komplett - rekvirera innan det "händer"
_________________________________

Källor:
Räddningskårens abonnentservice 1954.

_____________________________________________

Åter till Stationsförteckning - Index

Sidan skapad i April 2004.